ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА - ИНТЕРНИ АКТ

Јавна набавка без објављивања позива за подношење понуда 35/2015

Извођење концерта класичне музике „ДУО МОДЕРАТО“ 

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Јавна набавка без објављивања позива за подношење понуда 34/2015

Извођење представе „ИГОРОВ МАГИЧНИ ШОУ“ („ЧАРОБНА ШАРГАРЕПА“) 

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Јавна набавка без објављивања позива за подношење понуда 33/2015

Извођења позоришних представа „ДЕМОКРАТИЈА“ дана 11.02.2016. и ГОВОРНА МАНА“ дана 28.01.2016.

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору
ДЕМОКРАТИЈА

Обавештење о закљученом уговору
ГОВОРНА МАНА

Одлука о додели уговора  

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

Јавна набавка без објављивања позива за подношење понуда 32/2015

Извођење позоришне представе

"КОНТРАШ"

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Јавна набавка без објављивања позива за подношење понуда 31/2015

Извођење концерта класичне музике Земунског камерног оркестра

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

Јавна набавка без објављивања позива за подношење понуда 30/2015

Извођење позоришне представе

"У Едену на Истоку"

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Набавка добара и радова у отвореном поступку јавне набавке 29/2015

НАБАВКА И УГРАДЊА НОВИХ ПОЗОРИШНИХ СЕДИШТА - ВЕЛИКА САЛА

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНОП 29/2015 - одговор на питање бр.2

Измењена конкурсна документација 10.12.2015.

Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНОП 29/2015 - одговор на питање бр.1

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка без објављивања позива за подношење понуда 28/2015

Извођење позоришне представе "КО ЈЕ ОВДЕ ИДИОТ"
Обавештење о обустави поступка

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација

Јавна набавка без објављивања позива за подношење понуда 27/2015

Извођење позоришне представе "МЕЂУИГРЕ 0-24"

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација

Јавна набавка без објављивања позива за подношење понуда 26/2015

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Извођење позоришних представа за децу
 "ТРИ ПРАСЕТА" дана 05.12.2015.
"ЧАРОБНИ СВЕТ БАЈКИ" дана 12.12.2015.
Обавештење о покретању поступка

Јавна набавка без објављивања позива за подношење понуда 25/2015

Извођење позоришне представе "ЧАЈ ОД ЈАСМИНА"

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација

Јавна набавка без објављивања позива за подношење понуда 24/2015

Извођење позоришне представе "ИСТОЧНИ АНЂЕО"

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација

Јавна набавка без објављивања позива за подношење понуда 23/2015

Извођење представе „ОБИЧНО ВЕЧЕ“ -  Кабаре Ланета Гутовића

 

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка без објављивања позива за подношење понуда 22/2015

Извођење позоришне представе "ПОСЛЕДЊА ПЕСМА"

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности 21/2015
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности 20/2015
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности 19/2015
НАБАВКА НАРОДНЕ НОШЊЕ

ЗАКЉУЧЕНО

Oбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка је расписана на основу Одлуке о покретању поновљеног поступка јавне набавке 1876 од 10.07.2015. и Решења директора о формирању комисије број 1877 од 10.07.2015.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 Јавна набавка мале вредности 18/2015
НАБАВКА НАРОДНЕ НОШЊЕ

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Јавна набавка без објављивања позива за подношење понуда 17/2015

Услуге извођења концерта Драгољуб Ђуричић и пријатељи

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка без објављивања позива за подношење понуда 16/2015

Услуге извођења концерта музичке групе „TEXAS FLOOD“

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка мале вредности 15/2015

ПОПРАВКА ЦЕНТРАЛНОГ РАСХЛАДНОГ АГРЕГАТА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВЕЗАНО ЗА РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И
ВЕЗАНО ЗА ДАТУМ ПРОИЗВОДЊЕ РАСХЛАДНОГ СИСТЕМА

НОВИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НОВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности 13/2015
ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА - ЕТИСОНА

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Врши се измена у конкурсној документацији- спецификација-опис-врста радова

Под 1 - подополагачки послови мења се густина ткања са 1.760.000 убода на 176.000 убода
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности 12/2015
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

 Обустава Јавне набавке

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности 14/2015

ТАПЕТАРСКА РЕПАРАЦИЈА СЕДИШТА 2015.

Oбавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности 11/2015
ЛЕТЊИ ПРОГРАМ 2015.

ЗАКЉУЧЕНО
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Јавна набавка - Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 10/2015
"КЊИГА ДРУГА"

ЗАКЉУЧЕНО
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Јавна набавка - Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 9/2015
"БАЈКА О ПОЗОРИШТУ"

ЗАКЉУЧЕНО
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Јавна набавка - Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 8/2015
"39 СТЕПЕНИКА"

ЗАКЉУЧЕНО
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Јавна набавка - Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 7/2015
"КАЗИМИР И КАРОЛИНА"

ЗАКЉУЧЕНО
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација 

Јавна набавка - Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 6/2015
"ДОКТОР НУШИЋ"

 

ЗАКЉУЧЕНО
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Јавна набавка - Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 5/2015
"РАЗБИЈЕНИ КРЧАГ"

 

ЗАКЉУЧЕНО
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација 

Јавна набавка мале вредности - Услуге превоза број 4/2015

 

ЗАКЉУЧЕНО
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Јавна набавка мале вредности - Услуге штампе - број 3/2015

 

ЗАКЉУЧЕНО
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Јавна набавка мале вредности
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА -НАБАВКА ДОБАРА -  ХРАНА И ПИЋА - 
број 2/2015

 

ЗАКЉУЧЕНО
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 Јавна набавка мале вредности - Услуге ресторана, хотела и  трговине на мало - број 1/2015

ЗАКЉУЧЕНО
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3