У уторак, 6.7.2021. године одржан састанак потписника Споразума Установа културе из Р. Србије, на којој је био изабран Програмски одбор који чине: Влада Јовановић, управник позоришта из Јагодине, Влада Тадић, управник позоришта са Уба, Драгољуб Мартић, директор ЦЗК Смедерево, Предраг Георгиев, директор ЦЗК "Масука" Велика Плана и за председника одбора избарана је Галина Перић, директорка ЦЗК Пожаревац. Програмски одбор руководи заједничким пословима и прати реализацију договорене размене програма између потписника Споразума.

sastanak