ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА - ИНТЕРНИ АКТ

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017.

 

ЈАВНА НАБАВКА БР.18/2017

Услуге извођења културно сценског концерта и представе"Belgrade Dixielend orchestra Dixie
Dance show"

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА БР.17 /2017

Услуге извођења позоришне представе 
„МАЕСТРО“ дана 27.11.2017.

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА БР.16 /2017

Услуге извођења позоришне представе
„КАФА И ЦИГАРЕТЕ“ дана 05.10.2017.

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 15/2017

ИЗРАДА И НАБАВКА ЕЛЕМЕНАТА ИЗ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ПРАКТИКАБЛА И НАБАВКА СТОЛИЦА 

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка бр.14/2017 23.6.2017.

НАБАВКА ТОНСКЕ И СВЕТЛОСНЕ ОПРЕМЕ

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка бр.13/2017 10.6.2017.

Вече филмске музике са Аном Софреновић

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка бр.12/2017

Услуге извођења пројекта „BIG SUMMER BREAK“

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 Јавна набавка мале вредности бр.11/2017

ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Услуге извођења позоришних представа за децу и одрасле, концерата и поетских вечери -
ЛЕТЊИ ПРОГРАМ

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности бр.10/2017

Услуге извођења позоришних представа за децу и одрасле, концерата и поетских вечери -
ЛЕТЊИ ПРОГРАМ

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о обустави поступка ЈН бр.10

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 Јавна набавка мале вредности бр.9/2017

Услуге извођења позоришне представе
"АВЕТИ" 3.4.2017.

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности бр.8/2017

Услуге извођења позоришне представе
"ПАСИВНО ПУШЕЊЕ" 6.4.2017.

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 Јавна набавка мале вредности бр.7/2017

Услуге извођења позоришних представа 
"НАРОДНА ДРАМА" и "ИВАНОВ" дана 1.4.2017. и 2.4.2017.

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности бр.6/2017

Услуге извођења позоришне представе 
"МРЕШЋЕЊЕ ШАРАНА" дана 5.4.2017.

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности бр.5/2017

Услуге извођења позоришне представе 
"ПОД ЖРВЊЕМ" дана 4.4.2017.

ЗАКЉУЧЕНО

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 4/2017

3.2.2017.

УСЛУГЕ ПРЕВОЗА

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2017

НАБАВКА ТОНСКЕ И СВЕТЛОСНЕ ОПРЕМЕ

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о захтеву за заштиту права

Измењена конкурсна документација

Одговор на питање бр.2

Одговори на питања у вези ЈН бр.3/2017

Продужење рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2017

УСЛУГЕ ШТАМПЕ

ЗАКЉУЧЕНО

Oбавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена спецификације у оквиру конкурсне документације
(измене се односе на Партију 2, Плакати 2, уместо 15000 треба да стоји 1500)

Продужење рока за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 20.2.2017.

 Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2017

 25.1.2017.

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

ЗАКЉУЧЕНО

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда