ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА - ИНТЕРНИ АКТ
 ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 1.2.13. /2020
интерни број 11/2020
ЛЕТЊИ ПРОГРАМ
Одлука о додели уговора
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Измена конкурсне документације 12.6.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.2/8./2020
КУПОВИНА АУТОМОБИЛА
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Измена конкурсне документације 11.6.2020.
Одговор на питање понуђача - 8.6.2020.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ЈНПП 1.2.14/7/20
Услуге извођења позоришних представа за децу
Куварске чаролијеи “Принцеза на зрну грашка”
у оквиру 25. Фестивала
„Глумачких свечаности Миливоје Живановић“
Обавештење о обустави поступка
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈНПП 1.2.14/2/20
Услуге извођења позоришне представе НЕЧИСТА КРВ
у оквиру 25. Фестивала
„Глумачких свечаности Миливоје Живановић“
Одлука о додели уговора
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈНПП 1.2.14/1/20
Услуге извођења позоришне представе САМПЕР ИДЕМ
у оквиру 25. Фестивала
„Глумачких свечаности Миливоје Живановић“
Обавештење о обустави поступка
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈНПП 1.2.14/3/20
Услуге извођења позоришне представе АРТ
у оквиру 25. Фестивала
„Глумачких свечаности Миливоје Живановић“
Одлука о додели уговора
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈНПП 1.2.14/4/20
Услуге извођења позоришне представе СМЕДЕРЕВО
у оквиру 25. Фестивала
„Глумачких свечаности Миливоје Живановић“
Обавештење о обустави поступка
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈНПП 1.2.14/5/20
Услуге извођења позоришне представе СУМРАК БОГОВА
у оквиру 25. Фестивала
„Глумачких свечаности Миливоје Живановић
Одлука о додели уговора
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈНПП 1.2.14/6/20
Услуге извођења позоришне представе ЛОРЕНЦАЧО
у оквиру 25. Фестивала
„Глумачких свечаности Миливоје Живановић“
Обавештење о обустави поступка
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ рег  број 1.2.16.
интерни број 16/2020
УСЛУГЕ ШТАМПЕ
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Одговор на питање бр.2
Одговор на питање бр.1
Измењена конкурсна документација (6.3.2020.)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ рег. број 1.2.17. / 2020.
ИНТЕРНИ БРОЈ 17/2020
УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ЗА Глумачке свечаности
МИЛИВОЈЕ ЖИВАНОВИЋ”
Обавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  1.2.9.
редни број 9/2020
УСЛУГЕ ПРЕВОЗА
У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Одговор на питање бр.1
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1.2.4.
интерни број 5/2020
УСЛУГЕ ШТАМПЕ
ЗАКЉУЧЕНО
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1.1.3./2020
Набавка материјала за саобраћај
( бензин,средства за одмрзавање,уље)
ЗАКЉУЧЕНО
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1.1.1. / 2020.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
ЗАКЉУЧЕНО
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Измена конкурсне документације бр.1 (5.2.2020.)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1.2.6. / 2020.
УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
ЗАКЉУЧЕНО
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Архива 2019.

Архива 2018.

Архива 2017.

Архива 2016.