Услови коришћења веб презентације

Правила коришћења садржаја

Веб сајт ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ је нови информациони сервис ради побољшања присуства на Интернету. Коришћењем и преузимањем материјала и документације са сајта, прихватате у потпуности услове и правила употребе који су описани у овом обавештењу. Уколико не прихватате било који од услова и правила немојте користити овај сајт и не преузимајте материјале и документацију са сајта ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ.

Ограничено коришћење

Садржаји Веб сајта у искључивом и потпуном су власништву Центра за културу. Делови или цео Веб сајт не могу бити копирани, репродуковани, преношени, публиковани или дистрибуирани без претходног писаног одобрења ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, изузев у случају преузимања информација и материјала и похрањивања на диск рачунара појединачног корисника ради личне употребе. Логотипи ( Центра за културу, Едиције Браничево..) приказани на овом Веб сајту заштићена су имена и у власништву ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ и не могу бити коришћени на другим Веб сајтовима без писаног одобрења ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ. 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ се обавезује да емаил адресе, које корисници доставе зарад њиховог обавештавања о активностима у Центру, користи само у ту сврху.

Одрицање од права

Сви садржаји и информације на сајту ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ представљени су јавности на увид у најбољој намери, са вером да су тачни. Уколико неко жели да ступи у послован однос са ЦЕНТРОМ ЗА КУЛТУРУ или купи неких од производа (књиге…итд) или услуга, не треба да се ослони на информације на Веб сајту већ да упути директан упит одговарајућој служби у Центру за културу. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ не пружа било какве гаранције путем овог Веб сајта у вези било којих производа или услуга, и на тај начин не може бити одговоран за директне или индиректне штете које могу настати коришћењем информација са овог Веб сајта. Информације на овом Веб сајту могу да садрже техничке нетачности или штампарске грешке. Информације могу бити измењене без претходног обавештења.

Линкови

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ не преузима одговорност за материјале које су начинила или публиковала трећа лица а која су везана линком са странама Веб сајта ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ. Ако одлучите да посетите било који линкован Веб сајт ви то чините на бази сопствене одлуке и одговорности, и преузимате ризик у погледу вируса или сличних штетних елемената. Сами линкови не значе истовремено да ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ на било који начин спонзорише или је повезан са ентитетима који су одговорни за ажурирање пометуних Веб сајтова или страна.

Модификовање и промена правила

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ задржава право да без најаве повремено промени или модификује ова правила.

Надлежност суда

За све спорове који проистекну из ових Правила надлежан је суд у Пожаревцу, Србија. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ задржава право да покрене поступке и пред судовима других земаља у циљу заштите сопствених права.