Извештај о раду 2023.
Програм рада 2024.
Завршни рачун 2023.
Финансијски план 2024.
Статут ЦзК Пожаревац
Завршни рачун 2022.
Програм рада за 2023.
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Финансијски план 2023.
Завршни рачун за 2021.
Систематизација радних места
Обавештење о одобреним средствима за 2022. годину - Ребаланс 1
Програм рада за 2022. годину
Буџет 2022. година
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИНА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Завршни рачун за 2020. годину
Буџет за 2021. годину
Ребаланс буџета бр.1 за 2020 годину
Ребаланс буџета бр.2 за 2021 годину
Буџет за 2019. годину
Конкурс за идејно решење логотипа фестивала ''Виминацијум - митови стари и нови'' и 
за идејно решење главне глумачке награде ''Златна фибула''
ПРАВИЛНИК ФЕСТИВАЛА ''Виминацијум фест митови стари и нови''
Годишњи програм рада за 2019. годину
Годишњи програм рада за 2018. год.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ ИЗМЕНА 1 (26.2.2020.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ
Извештај о пословању са финансијским показатељима 2018.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ - ИЗМЕНА 1
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ - ИЗМЕНА 2 (4.6.2019.)
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. - ИЗМЕНА 3 (19.9.2019.)
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. - ИЗМЕНА 4 (30.9.2019.)
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. - ИЗМЕНА 5 (14.11.2019.)
План Јавних набавки за 2018. годину - Измена бр.2 (20.9.2018.)
Измена плана Јавних набавки за 2018. годину по Ребалансу 1
Ребаланс 1
План Јавних набавки за 2018. годину
Одобрена средства у 2018. години
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2
21.6.2017.        

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СЕДИШТА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
П Р А В И Л Н И К
О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА
У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2020.
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016.
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2017.
 ЗАВРШНИ РАЧУН 2015.
 Завршни рачун 2017.
Завршни рачун 2018