ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИНА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Завршни рачун за 2020. годину
Буџет за 2021. годину
Ребаланс буџета бр.1 за 2020 годину
Буџет за 2019. годину
Конкурс за идејно решење логотипа фестивала ''Виминацијум - митови стари и нови'' и 
за идејно решење главне глумачке награде ''Златна фибула''
ПРАВИЛНИК ФЕСТИВАЛА ''Виминацијум фест митови стари и нови''
Годишњи програм рада за 2019. годину
Годишњи програм рада за 2018. год.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ ИЗМЕНА 1 (26.2.2020.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ
Извештај о пословању са финансијским показатељима 2018.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ - ИЗМЕНА 1
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ - ИЗМЕНА 2 (4.6.2019.)
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. - ИЗМЕНА 3 (19.9.2019.)
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. - ИЗМЕНА 4 (30.9.2019.)
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. - ИЗМЕНА 5 (14.11.2019.)
План Јавних набавки за 2018. годину - Измена бр.2 (20.9.2018.)
Измена плана Јавних набавки за 2018. годину по Ребалансу 1
Ребаланс 1
План Јавних набавки за 2018. годину
Одобрена средства у 2018. години
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2
21.6.2017.        

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СЕДИШТА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
П Р А В И Л Н И К
О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА
У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2020.
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2016.
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2017.
 ЗАВРШНИ РАЧУН 2015.
 Завршни рачун 2017.
Завршни рачун 2018